Velperweg 79
6824 HH Arnhem
Telefoon: 026 - 351 23 77

Accountants & Belastingadviseurs

Verzorgen van salarisadministratie

Omdat er een stijgende vraag is naar gespecialiseerd advies en exclusieve diensten is besloten de krachten te bundelen wat betreft de dienstverlening op het gebied van personeel & organisatie en salarisadministratie. Met als doel de kwaliteit en continuïteit beter te kunnen waarborgen.

Sinds 1 januari 2010 hebben Avivos Accountants en Belastingadviseurs, Fortuin Belastingadviseurs en Heijselaar Accountants een samenwerkingsverband op het gebied van salarisadministratie. Dit samenwerkingsverband treedt naar buiten onder de naam “ZA P&O Services, waar de letters  ‘ZA’ staan voor Zorg Accountants. Met deze naam willen we benadrukken dat wij zorg bieden en vooral beogen u als cliënt te “ontzorgen”.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ZA P&O Services.